Het kan altijd beter!

De kracht van personalisatie in e-mailmarketing: waarom het een slimme zet is

Binnen de media/advertentie-industrie is het belangrijker dan ooit om op te vallen tussen de massa en de aandacht van je doelgroep te trekken. Een effectieve manier om dit te bereiken is door personalisatie toe te passen in je e-mailmarketingcampagnes. Veel bedrijven maken al gebruik van dure marketing technologie platforms zoals Selligent, Hubspot of Salesforce, echter benutten ze nog niet de volledige capaciteiten van deze platforms voor het gebruik van emailmarketing. In deze blog bespreken we waarom personalisatie in e-mailmarketing een slimme zet is en hoe het kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van je doelgroep en het stimuleren van conversies. Op deze manier kan je het rendement van een investering vergroten. We richten ons hier op een aantal voorbeelden om te starten met personalisatie, maar kijken ook naar redenen waarom er niet gepersonaliseerd wordt.

Maak een sterke eerste indruk:
Een gepersonaliseerde e-mail, waarin je de ontvanger aanspreekt bij naam, zorgt direct voor een persoonlijke en authentieke ervaring. Het creëert een gevoel van waardering bij de ontvanger en wekt interesse op. In plaats van een generieke boodschap voelt de ontvanger zich speciaal en betrokken, wat resulteert in een hogere kans dat de e-mail geopend en gelezen wordt. Dit is een gebruikelijke manier van personalisatie en wordt door veel bedrijven toegepast.

Relevantie en waarde toevoegen:
Door te segmenteren en de inhoud van je e-mails af te stemmen op de specifieke interesses, behoeften en voorkeuren van je doelgroep, kun je relevante en waardevolle informatie bieden. Bijvoorbeeld, je kunt productaanbevelingen doen op basis van eerdere aankopen of interessegebieden, of speciale aanbiedingen sturen die aansluiten bij de individuele behoeften van de ontvanger. Dit vergroot de kans dat de ontvanger actie onderneemt, omdat ze iets ontvangen dat voor hen echt relevant is.

Versterk de relatie met je doelgroep:
Personalisatie in e-mailmarketing stelt je in staat om een sterke band op te bouwen met je doelgroep. Door te laten zien dat je hun voorkeuren begrijpt en waardeert, kun je een gevoel van vertrouwen en loyaliteit opbouwen. Het draagt bij aan een positieve merkervaring en moedigt ontvangers aan om open te staan voor toekomstige interacties met je merk.

Verbeterde betrokkenheid en conversies:
Gepersonaliseerde e-mails hebben een hogere kans om de aandacht van de ontvanger te trekken en te leiden tot gewenste acties. Door gebruik te maken van personalisatie-elementen zoals dynamische inhoud, aangepaste aanbiedingen en call-to-actions die inspelen op de specifieke behoeften van de ontvanger, stimuleer je betrokkenheid en verhoog je de conversieratio’s. Het resultaat is een effectievere e-mailcampagne met meetbare resultaten.

Voortdurende optimalisatie en groei:
Personalisatie biedt ook waardevolle gegevens en inzichten die je kunt gebruiken om je e-mailmarketingstrategie continu te optimaliseren en te laten groeien. Door te analyseren hoe ontvangers reageren op gepersonaliseerde elementen, kun je trends identificeren, succesvolle benaderingen repliceren en minder effectieve strategieën aanpassen.

Echter wordt op dit moment nog niet door alle adverteerders gebruikgemaakt van personalisatie in email en dit merk ik binnen mijn prive emailbox. Vanuit sommige adverteerders worden er soms meerdere emails per dag vestuurd die niet aanslaan op mijn behoeften en interesses. Doordat het steeds makkelijker is om je ‘abonnement’ op een nieuwsbrief op te zeggen zal dit leiden tot een afname in bereik. Er zeggen steeds meer mensen op. Uit relaties met klanten komt dit ook enerzijds door de KPI’s waar emailmarketeers op afgerekend worden. Zij worden niet afgerekend op efficiëntie, maar op een totaal aantal sales, upsell e.d.

Daarom is het in dit geval van groot belang om een strategie juist door te vertalen naar tactiek en operationele doelstellingen. Op deze manier wordt er vanuit de verschillende lagen op de juiste KPI’s gestuurd en dat leidt tot lange termijn groei. Waarschijnlijk worden email marketeers op dit moment verkeerd gebriefd. Er is tevens al veel geld betaald voor dure tools die personalisatie mogelijk maken.

Metrics
Vaak zien we dat er problemen ontstaan als business doelstellingen niet juist doorvertaald worden naar operationele marketeers. In dit voorbeeld gaan we uit van sales. Indien email enkel aangestuurd wordt is het vanzelfsprekend om vooral te kijken naar de massa. Doordat een vaste base klanten die wellicht toch wel koopt aan te spreken, zal het target wel gehaald worden. En wat als dit niet behaald wordt? Dan is het ook niet duidelijk aan welke knoppen er gedraaid moeten worden.

Om die reden is het van belang om te kijken naar de verschillende doorvertaling van business doelstellingen richting metrics. Een aantal metrics die bijdragen aan sales zijn:

Open rate: Hoe hoger de open rate, hoe meer mensen de email uiteindelijk lezen.
CTR: Zodra de e-mail is opengeklapt is het ook belangrijk dat mensen uiteindelijk doorgaan naar de website.
Conversieratio: Hoeveel mensen die geklikt hebben gaan uiteindelijk over tot conversie?
Unsubscribe ratio: Hoeveel mensen willen uiteindelijk geen mail meer ontvangen?

Al deze metrics dragen in totaliteit bij aan de business doelstelling sales, echter helpen deze metrics om duiding te geven waarom een doelstelling wel gehaald wordt of juist niet. Mocht de Open Rate veel lager zijn over tijd dan zal de messaging wel aangepast worden. Hier kan dan gezamenlijk naar gekeken worden. Op deze manier blijft het gesprek gevoerd worden en zal de drang naar optimalisatie groter zijn.

Journeys
Indien er een totaaldoelstelling wordt meegegeven voor een kanaal als e-mail wordt er geen rekening gehouden met de totale strategie en de verschillende marketingcommunicatiedoelgroepen waarop gefocust moet worden. Hierdoor is het lastiger bij te sturen op doelgroep en dit geeft minder redenen om te focussen op personalisatie. Daarom is het ook belangrijk om in de doelstellingen van email te kijken naar verschillende focusdoelgroepen en hier aparte targets voor te stellen. Enerzijds kan dit helpen met het in kaart brengen van problemen. Doordat rapportages op doelgroep niveau worden gedaan kan er gesignaleerd worden dat bepaalde groepen achterlopen. Doordat de juiste metrics inzichtelijk zijn gemaakt is het probleem ook te kaderen en kan een probleem opgelost worden binnen korte periode. Dat is waar we als Draft Digital voor staan, problemen oplossen in een zeer korte tijdspanne. Daarnaast is het definiëren van doelgroepen ook een driver om te starten met personaliseren. Zodra er gefocust wordt op bepaalde doelgroepen is de drempel tot personalisatie al verlaagd. Mailings worden tevens toch al gesegmenteerd uitgestuurd dus waarom niet het rendement verhogen.

A/B testing
Ook is het van belang om een bepaalde groei te verwachten vanuit de huidige strategie. Dit kan enkel door gebruik te maken van verschillende testen. Het opzetten van een test en learn cultuur is daarom vrij belangrijk. In het geval van brede targeting zal er voornamelijk getests worden met verschillende copies of headers, echter wordt A/B testing pas echt interessant zodra het op basis van personalisatie gebeurt. Welke type messaging sluit nou echt aan op de ene doelgroep enzovoorts. Daarnaast kan er gekeken worden welke impact een extra mail in de funnel toevoegt. Door een # aantal testen te benoemen in de doelen zal er meer gepersonaliseerd worden.

Persoonlijke groei
Als e mail marketeer is het niet alleen belangrijk om je te richten op het verbeteren van je professionele vaardigheden en expertise, maar ook op je persoonlijke groei. Hier zijn een paar redenen waarom persoonlijke groei belangrijk is voor een e-mailmarketeer. Persoonlijke groei stimuleert creativiteit en innovatie. Door jezelf voortdurend uit te dagen en nieuwe dingen te leren, kun je frisse ideeën genereren en unieke benaderingen vinden om je mailmarketingcampagnes te verbeteren. Persoonlijke groei moedigt je aan om buiten je comfortzone te treden en nieuwe perspectieven te verkennen. Dit kan leiden tot meer personalisatie.

Het toepassen van personalisatie in e-mailmarketing biedt talloze voordelen, zoals het creëren van een persoonlijke ervaring, het toevoegen van relevantie en waarde, het versterken van de relatie met de doelgroep en het stimuleren van betrokkenheid en conversies. Het is echter belangrijk om valkuilen te vermijden, zoals overmatige frequentie, gebrek aan segmentatie en onvoldoende focus op de juiste KPI’s. Een effectieve strategie omvat ook het optimaliseren van metrics, het in kaart brengen van verschillende doelgroepen, het uitvoeren van A/B-tests en het streven naar zowel professionele als persoonlijke groei. Door deze aanpak te volgen, kan een e-mailmarketeer succesvolle gepersonaliseerde campagnes creëren en bijdragen aan lange termijn groei en succes.

Mocht je meer willen weten over het doorvertalen van strategische doelen richting operationele doelstelling middels tactiek, Of wil je ook starten met e-mail personalisatie? Neem dan contact met ons op.

Digitale visie voor meer performance

News & Events